DWUOSOBOWE STANOWISKO ds. EWIDENCJI, OPRACOWANIA ZBIORÓW i KATALOGÓW

pokój nr 14

tel. 84 627 11 54 wew. 26

email: gromadz@biblioteka.zamosc.pl

 

godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

 

Podstawowe zadania działu:

- Gromadzenie zbiorów Książnicy Zamojskiej.

- Prowadzenie sumarycznej i jednostkowej ewidencji wpływów i ubytków materiałów bibliotecznych.

- Formalne i rzeczowe opracowanie materiałów bibliotecznych.

- Pomoc metodyczna w zakresie gromadzenia, ewidencji i opracowania zbiorów.


Proszę czekać... Proszę czekać...