ELEKTRONICZNY KATALOG BIBLIOTEKI

ELEKTRONICZNY KATALOG BIBLIOTEKI

ELEKTRONICZNY KATALOG BIBLIOTEKI

 

Od kwietnia 2010 roku Książnica Zamojska pracuje w jednolitym systemie bibliotecznym PATRON. W 2011 roku zakończono retrospektywne opracowanie zbiorów bibliotecznych. Do Elektronicznego Katalogu Biblioteki wprowadzono wszystkie książki.

W Elektronicznym Katalogu Biblioteki wyodrębnione zostały 3 bazy:

- Baza GŁÓWNA (rejestruje: książki, czasopisma oprawne, zbiory specjalne na nośnikach audiowizualnych, artykuły z czasopism ogólnopolskich i bibliologicznych będących w bieżącej prenumeracie biblioteki), [link]

- Baza BIBLIOGRAFIA ZAMOJSZCZYZNY (rejestruje materiały biblioteczne o charakterze regionalnym: książki, artykuły z czasopism, zbiory specjalne, w tym dokumenty życia społecznego), [link]

- Baza KLEMENSOWSKA (zbiory z klemensowskiego księgozbioru rodziny Zamoyskich). [link]

 

Informację o zbiorach bibliotecznych można uzyskać w Informatorium znajdującym się na parterze w hollu Biblioteki Głównej oraz w elektronicznej wersji katalogu on-line, dostępnej w Internecie. Aby skorzystać z wersji internetowej kliknij tutaj. [link]

W celu zlokalizowania danego dokumentu należy zwracać uwagę na oznaczenia znajdujące się przy numerze inwentarzowym z sygnaturą. Wskazują one na agendy, w których udostępniane są poszczególne dokumenty.

Wyszukiwanie w bazie odbywa się za pomocą indeksów: autor, tytuł, ISBN, seria, hasło przedmiotowe, UKD. Formularz wyszukiwania złożonego pozwala wyszukiwać dokument na podstawie wybranych indeksów połączonych spójnikami logicznymi.

Ze strony internetowej Książnicy Zamojskiej można korzystać z elektronicznych baz innych bibliotek, m.in. Biblioteki Narodowej [link] oraz katalogu zbiorów polskich bibliotek naukowych NUKAT. [link]


Proszę czekać... Proszę czekać...