MULTIWYSZUKIWARKA

Od 2015 r. Książnica Zamojska udostępnia multiwyszukiwarkę PRIMO. Jest to nowoczesne narzędzie do szybkiego i efektywnego przeszukiwania i uzyskiwania dostępu do oferowanych przez bibliotekę zasobów elektronicznych.
Poprzez jedno okienko wyszukiwawcze użytkownicy mają możliwość przeszukania:

- Elektronicznego Katalogu Biblioteki:

• Bazy GŁÓWNEJ

• Bazy BIBLIOGRAFIA ZAMOJSZCZYZNY

• Bazy KLEMENSOWSKIEJ

- publikacji dostępnych w Bibliotece Cyfrowej Książnicy Zamojskiej.

Dostęp przez okienko wyszukiwawcze na stronie Książnicy Zamojskiej oraz pod adresem: http://cyfrowa.biblioteka.zamosc.pl/dlibra


Multiwyszukiwarka PRIMO jest modułem Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej, integrującej przeszukiwanie zasobów cyfrowych bibliotek Lublina i Lubelszczyzny uczestniczących w projekcie LBW.


Proszę czekać... Proszę czekać...