CZYTELNIA REGIONALNA I OGÓLNA

CZYTELNIA REGIONALNA I OGÓLNA

pokój nr 7, 8

godziny otwarcia:

W związku z COVID-19 wprowadzamy do odwołania

 nowe godziny otwarcia

poniedziałek - piątek

8.00 - 18.00

                                           sobota

                                       nieczynne

 

CZYTELNIA REGIONALNA

im. Zygmunta Klukowskiego

tel. 84 627 11 54, wew. 31

email: region@biblioteka.zamosc.pl

CZYTELNIA OGÓLNA

tel. 84 627 11 54, wew. 30

email: czytg@biblioteka.zamosc.pl

  

Czytelnia Regionala udostępnia na miejscu następujące źródła:

- Bibliografię Zamojszczyzny : książki i broszury, bibliografię regionalną miasta Zamościa i powiatów: zamojskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego, obszarów przygranicznych Łucka i Wołynia, regionalne czasopisma i wydawnictwa ciągłe w bieżącej prenumeracie [link] oraz retrospektywne [link]), dokumenty życia społecznego, [link] dokumenty elektroniczne, zbiory kartograficzne, ilustracyjne, ekslibrisy, mikrofilmy, dokumenty audiowizualne, starodruki, niepublikowane prace dotyczące Zamojszczyzny,

 - księgozbiór informacyjny: encyklopedie, leksykony, słowniki, bibliografie ogólne i specjalne, informatory, monografie, kompendia,

- literaturę i czasopisma z zakresu bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa,

- normy bibliograficzne (bibliotekarskie),

- kartoteki bibliograficzne,

- Księgozbiór Klemensowski Rodziny Zamoyskich jest w depozycie Książnicy Zamojskiej od 2008 roku. Kolekcja zawiera książki, rękopisy, zbiory kartograficzne, wydawnictwa ciągłe z XVI - XX wieku. W zbiorach znajdują się druki polskie i obce z różnych dziedzin wiedzy, wydane w oficynach drukarskich całego świata. Zbiór zawiera dzieła związane z Zamościem i Lubelszczyzną. Liczy ponad 12 tysięcy woluminów, w tym ponad 6,5 tysiąca starodruków.

    Księgozbiór Klemensowski Rodziny Zamoyskich udostępniany jest w celach
naukowych, wyłącznie w sposób prezencyjny w Czytelni.

    Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów określają regulamin [link] i cennik. [link]


Informacji bibliograficznych i faktograficznych udzielamy na podstawie:

- katalogów kartkowych i komputerowych Książnicy Zamojskiej,

- własnych baz danych,

- księgozbioru podręcznego,

- Internetu,

- bibliografii regionalnych,

- katalogów innych bibliotek dostępnych on-line.

 

Do dyspozycji Czytelników jest 16 miejsc w czytelni regionalnej.

 

Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów i usług określają regulamin [link] i cennik [link].

 

 

CZYTELNIA OGÓLNA

Czytelnia gromadzi i udostępnia na miejscu księgozbiór naukowy i popularnonaukowy oraz czasopisma z różnych dziedzin wiedzy o charakterze uniwersalnym. Zbiory liczą ponad 20 tysięcy woluminów.

Do dyspozycji Czytelników jest 36 miejsc.

W Czytelni można uzyskać informację rzeczową i bibliograficzną w oparciu o komputerowe bazy danych.

 

Wypożyczenia międzybiblioteczne:

1. Jeżeli Biblioteka nie posiada poszukiwanych przez Czytelników materiałów bibliotecznych może je sprowadzić z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych

 2. Czytelnik składa zamówienie na materiały biblioteczne podając dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji

 3. Sprowadzane przez Czytelnię książki są udostępnione Czytelnikowi wyłącznie w Czytelni

 4. Koszty sprowadzania książek i innych dokumentów (np. mikrofilmów) reguluje cennik

 

Zasady korzystania z Czytelni:

1. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy, którzy ukończyli 14 rok życia, na podstawie ważnego dowodu osobistego, legitymacji szkolnej lub studenckiej.

2. W Czytelni można korzystać ze wszystkich jej zbiorów, wypełniając rewersy.

3. Nie można kopiować materiałów bibliotecznych wydanych do 1950 r. tzw. „s" oraz książek z księgozbioru podręcznego (encyklopedii, słowników, albumów) podlegających ochronie.

4. Czytelnik odpowiada za uszkodzenia materiałów bibliotecznych powstałych z jego winy.

5. Zbiorów bibliotecznych nie należy wynosić poza Czytelnię bez wiedzy dyżurnego bibliotekarza.

Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do pozostawienia w szatni odzieży wierzchniej, toreb, plecaków i parasoli.

 W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz używania telefonu komórkowego i spożywania posiłków.

 Przyniesione ze sobą książki Czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.

 

 ACADEMICA

 W Czytelni znajduje się stanowisko komputerowe cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej ACADEMICA.[link] ACADEMICA umożliwia dostęp do zasobów cyfrowych Biblioteki Narodowej, w tym współczesnych książek i czasopism naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy. Dostęp do publikacji nie chronionych prawem autorskim jest nieograniczony. Publikacje chronione prawem autorskim są dostępne na dedykowanym terminalu w Czytelni po wcześniejszej rezerwacji.

 czynne

 poniedziałek - piątek 9.00 - 16.00

 sobota 8.00 - 14.00

 

Do dyspozycji Użytkowników są 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Na stanowiskach komputerowych jest udostępniany bezpłatnie program MICROSOFT OFFICE 2003.

Istnieje możliwość zrobienia wydruków, koszty reguluje cennik.[link]

 

Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów i usług Czytelni Ogólnej określają regulamin [link]i cennik. [link]

 


Proszę czekać... Proszę czekać...