CZASOPISMA

     Książnica Zamojska posiada 10 012 woluminów czasopism oprawnych (stan na 31 grudnia 2017 r.). Proponujemy szeroki wachlarz tytułów archiwalnych i bieżących z wielu dziedzin wiedzy np. ekonomii, prawa, nauk ścisłych, filmu, literatury, kultury o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym. Czasopisma udostępniane są na miejscu w:

- Czytelni Książek i Czasopism,

- Dziale Informacji, Bibliografii i Wiedzy o Regionie im. Zygmunta Klukowskiego,

- Centrum Informacji Ekologicznej i Mediatece,

- Ośrodku Czytelnictwa Niepełnosprawnych,

- Oddziale dla Dzieci i Młodzieży,

- bibliotekach filialnych.

 

TYTUŁY CZASOPISM W BIEŻĄCEJ PRENUMERACIE, DOSTĘPNYCH W KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ

W 2017 ROKU

Czytelnia Czasopism:

1. Akcent

2. Auto Świat

3. Charaktery

4. Cogito

5. Cztery Kąty

6. Dialog

7. Dziennik Gazeta Prawna

8. Dziennik Wschodni

9. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw

10. Gazeta Wyborcza

11. Karta

12. Kino

13. Kombatant (dar)

14. Komputer Świat

15. Kultura i Społeczeństwo

16. Kwartalnik Historii Żydów

17. Marketing i Rynek

28. Marketing w Praktyce

19. Mój Piękny Ogród (od nr 7/2017)

20. Murator

21. Newsweek Polska

22. Niedziela (dar)

23. Niepełnosprawność i rehabilitacja

24. Nowa Szkoła

25. Odra

26. Oliwia

27. Palestra

28. Pamiętnik Literacki

29. Państwo i Prawo

30. Pedagogika Społeczna

31. Personel i Zarządzanie

32. Polityka

33. Polityka Społeczna

34. Praca i Zabezpieczenie Społeczne

35. Praca Socjalna

36. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

37. Przegląd Organizacji

38 .Przegląd Sądowy

39. Przegląd Sportowy

40. Rzeczpospolita

41. Samorząd Terytorialny

42. Świat Nauki

43. Twój Styl

44. Tygodnik Powszechny

45. Sieci (W Sieci)

46. W Sieci historii

47. Wiadomości Statystyczne (dar)

48. Wiedza i Życie

49. Wprost

50. Wychowawca

51. Wychowanie w Przedszkolu

52. Znak


Dział Informacji, Bibliografii i Wiedzy o Regionie:

1. Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (dar)

2. Archiwariusz Zamojski (dar)

3. Barometr Regionalny (dar)

4. Biblioteka Publiczna (prenumerata)

5. Biblioteka w Szkole (prenumerata)

6. Bibliotekarz (prenumerata)

7. Biblioterapeuta (prenumerata)

8. Bibliotekarz Lubelski (wydawnictwo ciągłe)

9. Bibliotekarz Zamojski (dar)

10. Biuletyn Informacyjny Szpitala JP II (dar)

11. Biuletyn LOT Roztocze (dostęp cyfrowy)

12. Biuletyn Samorządu Gminy Zamość (dar)

13. Chrząszcz (dostęp cyfrowy)

14. Dostrzegacz Biblioteczny (dostęp cyfrowy)

15. Facta Simonidis (dar)

16. Forum Akademickie (dar)

17. Gazeta Krasnobrodzka (dar)

18. Głos Związkowca (dostęp cyfrowy)

19. Goniec Łukowej (dostęp cyfrowy)

20. Guliwer (prenumerata)

21. Kronika Tygodnia (prenumerata)

22. Kultura: kwartalnik gminy Biłgoraj (dar)

23. Kwarta (prenumerata)

24. Kwartalnik Tarnogrodzki (dar)

25. Lublin - Kultura i społeczeństwo (dar)

26. Myśliwiec Kresowy (dar)

27. Nasz Dom: magazyn SM im. W. Łukasińskiego w Zamościu (dar)

28. Nestor (dostęp cyfrowy)

29. Nowa Gazeta Biłgorajska (prenumerata)

30. Nowe Książki (prenumerata)

31. Nowy Kurier Zamojski (dar)

32. Pismo Folkowe (dar)

33. Poradnik Bibliotekarza (prenumerata)

34. Powinność (dar)

35. Przegląd Biblioteczny (prenumerata)

36. Przegląd Uniwersytecki (dar)

37. Puls Regionu (dar)

38. Res Historica (wydawnictwo ciągłe)

39. Rewizje Tomaszowskie (dar)

40. Rocznik Bialskopodlaski (dar)

41. Rocznik Biblioteki Narodowej (wydawnictwo ciągłe)

42. Rocznik Chełmski (dar)

43. Rocznik Lubaczowski (dar)

44. Rocznik Lubelski (wydawnictwo ciągłe)

45. Rocznik Tomaszowski (wydawnictwo ciągłe)

46. Roztoczański Głos (dar)

47. Sekrety Wsi...Sąsiadka (dostęp cyfrowy)

48. Skafander (dar)

49. Studia Żydowskie (dar)

50. Tygodnik Zamojski (prenumerata)

51. Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego (dar)

52. Wiadomości Uniwersyteckie (dar)

53. Wieści Gminne (dar)

54. Zamojski Informator Diecezjalny (dar)

55. Zamojski Kwartalnik Kulturalny (dar)

56. Zamojskie Studia i Materiały (dar)

57. Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne (dar)

58. Zeszyt Osuchowski (dostęp cyfrowy)

59. Zeszyty Majdanka (wydawnictwo ciągłe)

60. Zeszyty Staszicowskie (wydawnictwo ciągłe)

61. Ziarno (dar)


Centrum Informacji Ekologicznej:

1. Aura

2. Eko i My

3. Przyroda Polska


Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych:

1. Cross (dar)


Oddział dla Dzieci i Młodzieży:

1. Dziecko

2. Kocie Sprawy

3. Mały Artysta

4. Nauczycielka Przedszkola (od nr 7/2017)

5. Świerszczyk

 

Filia Biblioteczna nr 1:

1. Angora

2. Cztery Kąty

3. Tygodnik Zamojski

 

Filia Biblioteczna nr 2:

1. Mały Artysta

2. Moje Robótki

3. Tygodnik Zamojski

 

Filia Biblioteczna nr 3:

1. Hobby

2. Hobby Extra

3. Mały Artysta

4. Tygodnik Zamojski

 

Filia Biblioteczna nr 4:

1. Angora

2. Dobre Rady

3. Kronika Tygodnia

4. Przyjaciółka

 

Filia Biblioteczna nr 5:

1. Angora

2. Tygodnik Zamojski

3. Viva

 

Filia Biblioteczna nr 6:

1. Dobre Rady

2. Mały Artysta

3. Przyjaciółka

4. Tygodnik Zamojski

 

Czasopisma retrospektywne znajdują się przy działach i bibliotekach filialnych Książnicy Zamojskiej
(zakładka
Zbiory opcje czasopisma i w Katalogu PATRON w opcjach czasopismo)


Proszę czekać... Proszę czekać...