KSIĄŻKI

Zbiory bibliotek Książnicy Zamojskiej liczyły ogółem 264 701 jednostek inwentarzowych, w tym 247 463 jedn. stanowiły książki i czasopisma oprawne oraz 17 238 jedn. zbiory specjalne. Z ogólnej liczby zbiorów 85 037 jedn. stanowią książki bibliotek filialnych. (stan na 31 grudnia 2016 r.)

Biblioteka gromadzi i udostępnia czytelnikom:

- literaturę piękną dla dorosłych, dzieci i młodzieży, polską i obcą klasykę, lektury szkolne,

- literaturę popularnonaukową oraz wydawnictwa o charakterze informacyjnym, słowniki, encyklopedie, informatory ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Elektroniczny Katalog Biblioteki on-line - Baza GŁÓWNA [link]

Od 2008 roku Książnica posiada w depozycie klemensowski księgozbiór rodziny Zamoyskich, liczący ponad 12 tysięcy woluminów, w tym ponad 6,5 tysiąca starodruków.

Elektroniczny Katalog Biblioteki on-line - Baza KLEMENSOWSKA [link]


Proszę czekać... Proszę czekać...