BIBLIOTEKI PUBLICZNE POWIATU ZAMOJSKIEGO


Biblioteki publiczne powiatu zamojskiego

 

     W powiecie ziemskim zamojskim działalność prowadzi (stan na dzień 31.12.2019 r.) 15 bibliotek gminnych, 16 filii i  8 punktów bibliotecznych. Biblioteki w Krasnobrodzie, Szczebrzeszynie i Zwierzyńcu posiadają status placówek miejsko-gminnych. Pozostałe biblioteki funkcjonują w gminach wiejskich. Biblioteka w Komarowie włączona jest w strukturę Samorządowego Ośrodka Kultury. Od 1.01.2014 r. MGBP w Zwierzyńcu funkcjonuje w strukturze nowej instytucji kultury: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Z dniem 1.04.2014 r. utworzono instytucję Centrum Kultury z Biblioteką
w Sitnie
, w skład której weszły GBP w Sitnie wraz z filiami w Cześnikach i Horyszowie Polskim, Dom Kultury w Sitnie, Centrum Teleinformatyczne w Cześnikach, świetlice wiejskie na terenie gminy. W 2019 r. Rada Gminy Skierbieszów podjęła uchwałę o zamiarze połączenie GBP i GOK w Skierbieszowie, którą Krajowa Rada Biblioteczna zaopiniowała negatywnie i ostatecznie do połączenia nie doszło. Pozostałe biblioteki prowadzą działalność jako instytucje samodzielne.

     Biblioteki, oprócz wypełniania podstawowych zadań związanych z obsługą czytelniczą i działalnością informacyjną, prowadzą ożywioną działalność edukacyjno-kulturalną, służącą upowszechnianiu książki, czytelnictwa i biblioteki oraz promowaniu własnej miejscowości, gminy i regionu.


 

Wykaz adresowy publicznych placówek bibliotecznych powiatu zamojskiego:

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie,
ul. 3 Maja 26
22-440 Krasnobród
tel. 84 660 75 23
e.mail: biblioteka.kras@interia.pl

https://pl-pl.facebook.com/pages/Biblioteka-Publiczna-w-Krasnobrodzie/

dyrektor: Bernadeta Włodarczyk

godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek  9.00 – 17.00

Filia w Hutkach
Hutki
22-440 Krasnobród

godziny otwarcia:
środa  13.00 – 17.00

czwartek  9.00 – 17.00

piątek  13.00 – 17.00


Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie
Plac Tadeusza Kościuszki 36-37
22-460 Szczebrzeszyn,
tel.84 682 12 27
http://www.szczebrzeszyn.naszabiblioteka.com/
e-mail: mgbp@szczebrzeszyn.pl
https://www.facebook.com/biblioteka.w.szczebrzeszynie

dyrektor: Małgorzata Anna Bednarz

godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek  9.00 – 17.00
sobota 
9.00 - 14.00

Filia w Kawęczynie
Kawęczyn
22-460 Szczebrzeszyn

godziny otwarcia:
poniedziałek i czwartek  13.00 – 17.00


Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu
ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec
tel. 84 687 32 83
http://www.kultura-zwierzyniec.pl/
e-mail: biblioteka_zwierzyniec@op.pl
https://www.facebook.com/Biblioteka-Publiczna-w-Zwierzy%C5%84cu-746643608853079/

dyrektor: Edyta Sadło
z-ca dyrektora i kierownik Biblioteki: Agnieszka Maciocha

godziny otwarcia:
poniedziałek – sobota  9.00 – 17.00

Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie z s. w Potoczku
Potoczek 26
22-442 Adamów
tel. 84 618 69 65
www.bibliotekaadamow.pl
e-mail: gbpadamow@interia.pl

dyrektor - Alicja Zawiślak

godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, piątek  8.00 - 17.00
wtorek, czwartek,  8.00 - 16.00


Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowcu
ul. Rynek 6
22-425 Grabowiec
tel. 84 651 22 38
http://bibliotekagrabowiec.pl/
e-mail: bibliotekagrabowiec@wp.pl
 
dyrektor: Krystyna Czausz

godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek  9.00 – 17.00


Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie Osadzie - Biblioteka
ul. Kościuszki 2
22-435 Komarów Osada
tel. 84 615 32 19
e-mail: sokbib@wp.pl
 
dyrektor: Iwona Pełypyszyn
bibliotekarz: Magdalena Bąk

godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek  8.00 – 16.00
wtorek  11.00 – 19.00
 
Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie
ul. Orzechowa 10
22-437 Łabunie
tel. 84 611 30 51
http://www.biblabunie.naszabiblioteka.com/
e-mail: biblabunie@vp.pl

kierownik: Bogdan Szykuła

godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek  8.00 – 17.00
sobota  8.00 – 13.00

Filia w Ruszowie
Ruszów
22-437 Łabunie

godziny otwarcia:
czwartek  8.00 – 15.00


Biblioteka Publiczna Gminy Miączyn
22-455 Miączyn
tel. 84 618 00 35 w. 17
e-mail: bibliotekamiaczyn@op.pl

kierownik: Henryka Adamowicz

godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek  9.00 - 17.00


Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz

Krzak 91
22-413 Nielisz

e-mail:
biblioteka@nielisz.pl
www.biblioteka.nielisz.pl
https://pl-pl.facebook.com/biblioteka.nielisz/


dyrektor: Dorota Głogowska

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek  8.00 - 16.30


Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica
ul. B. Prusa 65
22-463 Radecznica
tel. 84 681 81 79
http://www.bibliotekaradecznica.pl/
e-mail: gbpradecznica@op.pl

kierownik: Zofia Sykała

godziny otwarcia:
poniedziałek  7.30 - 15.30
wtorek, czwartek  7.30 – 18.00
środa, piątek  7.30 - 17.00
sobota  7.30 – 15.30Filia w Gorajcu
Gorajec 11
22-463 Radecznica

godziny otwarcia:
środa  8.00 – 16.00
czwartek  9.00 – 16.00
sobota  8.00 – 13.00

Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie 
22-424 Sitno 72
tel. 84 611 23 00
https://pl-pl.facebook.com/CentrumKulturyWSitnie 
e-mail: biblsitno@vp.pl

dyrektor: Agnieszka Grzesiuk
kierownik biblioteki: Danuta Wrotniak

godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek  10.00 – 18.00

Filia w Cześnikach
Cześniki 125
22-424 Sitno
tel. 501 638 143
e-mail: bibliotekaczesniki@onet.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek  8.00 – 14.00


Filia w Horyszowie Polskim
Horyszów Polski 85
22-424 Sitno
tel. 501 638 146
e-mail: bibl.horyszowpol@vp.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek  9.00 – 15.00


Gminna Biblioteka Publiczna w Skierbieszowie
ul. Rynek 27
22- 420 Skierbieszów
tel. 666 026 240
http://www.bibliotekaskierbieszow.ubf.pl/news.php
e-mail: gbpskierbieszow@op.pl
https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Library/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Skierbieszowie-121715351769408/

dyrektor: Gabriela Smusz

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek  8.00 - 16.00

Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu
22-417 Stary Zamość
tel. 84 616 32 63
http://www.staryzamosc.pl/kultura-i-edukacja/biblioteka-w-starym-zamosciu
e-mail: biblpubl@interia.pl

kierownik: Elżbieta Czarny

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek  7.30 – 16.00

Filia w Udryczach
Udrycze
22-417 Stary Zamość
tel. 84 616 41 38

godziny otwarcia:
poniedziałek  8.30 - 10.30 i 14.00 - 18.00
wtorek  14.00 - 18.00
środa  9.00 - 12.00
czwartek  8.00 - 11.00 i 15.00 - 17.00
piątek  9.
00 – 11.00

Gminna Biblioteka Publiczna w Sułowie
im.Feliksy Poździk
22-448 Sułów
tel. 84 682 64 08
http://www.sulow.naszabiblioteka.com/
e-mail: biblioteka@sulow.pl
https://pl-pl.facebook.com/biblioteka.sulow

dyrektor: Marta Radzik

godziny otwarcia
:
poniedziałek – piątek  8.00 – 16.00

Filia w Michalowie
Michalów
22-448 Sułów
e-mail: bibliotekamichalow@sulow.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, czwartek  8.00 - 16.00

Filia w Sąsiadce
Sąsiadka
22-448 Sułów

godziny otwarcia:
wtorek, piątek  8.00 – 16.00

Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z s. w Mokrem
Mokre 116
22-400 Zamość
tel. 84 616 65 64
e-mail: biblioteka.mokre@bpgz.pl
www.bibliotekamokre.pl
https://www.facebook.com/Biblioteka.w.Mokrem/

dyrektor: Elżbieta Stankiewicz

Czas pracy Biblioteki Gminnej:
poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek, środa             9:00 - 18:00
czwartek, piątek         9.00 - 17.00
sobota                        8:00 - 14:00

Filia w Kalinowicach
Kalinowice
22- 400 Zamość
tel. 84 616 71 09
e-mail: biblioteka.kalinowice@wp.pl

godziny otwarcia:
środa  9.00 – 18.00
czwartek  12.30 – 18.00
piątek  12.30 – 17.00


Filia w Lipsku
Lipsko
22-400 Zamość
tel. 84 641 28 43
e-mail: biblioteka.lipsko@wp.pl

godziny otwarcia:
wtorek  9.00 – 18.00
czwartek, piątek  9.00 – 12.00
sobota  8.00 – 14.00


Filia w Płoskiem
Płoskie
22-400 Zamość
tel. 84 631 43 02
e-mail: biblioteka.ploskie@wp.pl

godziny otwarcia:
środa, czwartek  9.00 - 13.00
piątek  9.00 - 17.00

Filia w Sitańcu
Sitaniec 422
22-400 Zamość
tel. 84 616 94 29
e-mail: biblioteka.sitaniec2@wp.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek  9.00 – 17.00
czwartek, piątek  9.00 – 12.00

sobota  8.00 – 14.00

Filia w
Wysokiem
Wysokie
22-400 Zamość
tel. 84 638 45 60
e-mail: biblioteka.wysokie@wp.pl

godziny otwarcia:
wtorek, środa  9.00 – 18.00
czwartek  9.00 – 17.00

Filia w Zawadzie
Zawada
22-400 Zamość
tel. 84 616 80 75
e-mail:
biblioteka.zawada@wp.pl

godziny otwarcia:
wtorek  9.00 - 18.00 
środa  14.00 - 18.00
czwartek  14.00 - 17.00
sobota  8.00 - 14.00

Filia w Żdanowie
Żdanów 124
22-400 Zamość
tel. 84 627 54 75
e-mail: biblioteka.zdanow@wp.pl

godziny otwarcia:
środa  9.00 – 18.00
czwartek, piątek  12.30 – 17.00


Proszę czekać... Proszę czekać...